Wypłata środków w szczególnych sytuacjach życiowych dotyczy wypłaty środków w przypadku:

  • poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków z rachunku PPK, bez obowiązku zwrotu),
  • pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego np. na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników PPK przed 45. rokiem życia (do 100% środków z rachunku PPK, z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

 

Przy wypłacie środków w przypadku choroby lub na cele mieszkaniowe uczestnik PPK nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych.

 

Pamiętaj!
Wszystkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na rachunku PPK składasz bezpośrednio do instytucji finansowej, która prowadzi ten rachunek.