Bez względu na to, jaka instytucja finansowa zostanie wybrana do prowadzenia PPK, środki będą gromadzone w ramach funduszy zdefiniowanej daty (FZD). Każda z instytucji, która oferuje zarządzanie PPK, powinna oferować możliwość lokowania środków gromadzonych w ramach PPK w co najmniej 9 takich funduszach dla pięcioletnich przedziałów rocznikowych osób, które mogą przystąpić do PPK.

 

Zdefiniowana data FZD to rok, w którym wiek 60 lat osiągną osoby urodzone w roku stanowiącym środek przedziału roczników, dla których fundusz jest dedykowany. Każdy pracownik, rozpoczynający oszczędzanie w PPK, zostanie automatycznie przypisany do określonego funduszu zdefiniowanej daty, w zależności od swojej daty urodzenia. Nazwa FZD określa zdefiniowaną datę funduszu. 

 

Przykład: 

Pracownik urodzony w 1972 roku zostanie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty „2030”, który został utworzony dla osób urodzonych między 1968 a 1972 rokiem. Zasada ta będzie obowiązywała niezależnie od tego, kiedy i z jaką instytucją finansową zostanie zawarta dla tego pracownika umowa o prowadzenie PPK (można mieć wiele rachunków PPK).

 

Uczestnik PPK może zmienić fundusz zdefiniowanej daty, w którym oszczędza i wpłacać nowe środki do funduszu innego niż ten dedykowany dla niego z racji wieku (o wyższym lub niższym ryzyku inwestycyjnym). Istnieje również możliwość oszczędzania w kilku różnych funduszach zdefiniowanej daty (w ramach jednego podmiotu zarządzającego).