Niezwłocznie po zapisaniu pracownika do PPK (zawarciu w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK), instytucja finansowa zobowiązana jest udostępnić mu informację o zawarciu tej umowy. W takim „pakiecie powitalnym” od instytucji finansowej powinny znaleźć się informacje jak zalogować się na swój rachunek PPK.

 

Jeśli nie otrzymałeś informacji o przystąpieniu do PPK - ani pocztą tradycyjną, ani elektronicznie, powinieneś zgłosić się do instytucji finansowej, która prowadzi Twój rachunek i poprosić o instrukcję zalogowania się do serwisu klienta.

 

Dane kontaktowe do wszystkich instytucji finansowych prowadzących PPK dostępne są na https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html
 

Pamiętaj!
Do końca lutego każdego roku instytucje finansowe mają obowiązek przekazać uczestnikom PPK roczną informację o wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK. Informacja roczna powinna zawierać dane dotyczące wysokości wpłat dokonanych na dany rachunek oraz wykaz transakcji zrealizowanych na rachunku w poprzednim roku kalendarzowym. Na wniosek uczestnika PPK, instytucja finansowa przekazuje roczną informację w postaci papierowej, czyli tradycyjnym listem. Domyślnie informacja roczna przekazywana jest uczestnikom PPK w postaci elektronicznej.