Przed ukończeniem 60 r.ż. uczestnik PPK może, bez podania przyczyny, wycofać całość środków z rachunku PPK, czyli dokonać zwrotu środków (uwaga: zwrot środków wiąże się z pomniejszeniami). Docelowo, standardowej wypłaty środków z PPK (bez pomniejszeń) można dokonać dopiero po ukończeniu 60 r.ż. Uczestnik PPK może również skorzystać z oszczędności zgromadzonych w PPK, dokonując wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych (poważna choroba lub wypłata na wkład własny przy kredycie hipotecznym).

 

Pamiętaj!
Wszystkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na rachunku PPK składasz bezpośrednio do instytucji finansowej, która prowadzi ten rachunek.