Dopóki nie skończysz 60 lat, możesz w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wycofać swoje oszczędności z rachunku PPK, dokonując zwrotu środków.

 

Po złożeniu wniosku o zwrot środków do instytucji finansowej (wycofanie wszystkich oszczędności z rachunku PPK), otrzymasz zgromadzone przez siebie środki, pomniejszone o:

 

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy - pobrane 30% zostanie przekazane do ZUS i zaewidencjonowane na Twoim indywidualnym koncie jako Twoja składka na ubezpieczenie emerytalne,
  • środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa.

 

Pamiętaj!
Wszystkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na rachunku PPK składasz bezpośrednio do instytucji finansowej, która prowadzi ten rachunek.