Po ukończeniu 60. roku życia uczestnik PPK może rozpocząć proces wypłat zgromadzonych oszczędności, bez względu na to, czy wciąż pracuje, czy nie. 

 

Najkorzystniejszą opcją jest wypłata środków w formie, która nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych, czyli wypłata:

  • 75% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach (czyli przez 10 lat lub więcej), a pozostała część – jednorazowo,
  • całości środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach,
  • na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego, 
  • na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie,
  • w formie świadczenia małżeńskiego (w co najmniej 120 miesięcznych ratach).

 

Pamiętaj!
Wszystkie dyspozycje dotyczące środków zgromadzonych na rachunku PPK składasz bezpośrednio do instytucji finansowej, która prowadzi ten rachunek.