Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do stosowania ustawy o PPK od 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z art. 137 ustawy o PPK miały one obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., a umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. 

 

Art. 8 ustawy o PPK nakłada na PFR obowiązek weryfikacji, czy wszystkie podmioty zatrudniające, które deklarowały składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione, zawarły umowę o zarządzanie PPK. Dotyczy to również jednostek sektora finansów publicznych.