W takiej sytuacji podmiot zatrudniający powinien zaznaczyć taką informację w formularzu, podając nowy NIP lub REGON.