Podmiot zatrudniający, odpowiadając na wezwanie PFR, wypełnia formularz, w którym informuje o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie jej niezawarcia. Proszony w nim jest także o podanie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i maila. Podanie maila umożliwi PFR przesłanie podmiotowi zatrudniającemu potwierdzenia wysłania wskazanego wyżej formularza (złożenie przez podmiot zatrudniający oświadczenia). 

 

W sytuacji, gdy PFR nie będzie dysponował mailem podmiotu zatrudniającego, ten ostatni może samodzielnie wygenerować potwierdzenie złożenia oświadczenia, klikając w podany na końcu formularza link. Ale uwaga - link ten jest aktywny tylko do momentu zamknięcia strony.