Tak. Wyjątek stanowi tu wyznaczona instytucja finansowa, która nie może odmówić podmiotowi zatrudniającemu zawarcia takiej umowy. Rolę instytucji wyznaczonej od 1 lipca 2019 r. pełni PFR TFI S.A.