Tak. Odpowiedź na wezwanie PFR sprowadza się do wypełnienia prostego formularza. Wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż kilka minut, a pozwoli na uniknięcie ew. kolejnych wezwań bądź kontroli. W formularzu tym - w zależności od konkretnej sytuacji - podmiot zatrudniający może poinformować PFR, że zawarł już umowę o zarządzanie PPK albo podać przyczynę jej niezawarcia.

 

Aby wypełnić formularz, wystarczy wejść na stronę wezwania-ppk.pfr.pl i zalogować się za pomocą NIP i TOKENU.