Tak. Odpowiedź na wezwanie PFR sprowadza się do wypełnienia prostego formularza. Wypełnienie go nie powinno zająć więcej niż kilka minut, a pozwoli na uniknięcie ew. kolejnych wezwań bądź kontroli. W formularzu tym - w zależności od konkretnej sytuacji - podmiot zatrudniający może poinformować PFR, że zawarł już umowę o zarządzanie PPK albo podać przyczynę jej niezawarcia.

 

Aby wypełnić formularz, wystarczy wejść na stronę wezwania-ppk.pfr.pl i zalogować się za pomocą NIP i TOKENU.

 

Należy też pamiętać, że zgodnie z art. 8  ust. 5a ustawy o PPK podmiot zatrudniający, który nie stosuje ustawy o PPK, w związku z tym, że prowadzi PPE na warunkach zwalniających go z konieczności utworzenia PPK, w odpowiedzi na otrzymane wezwanie ma obowiązek przekazać PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy o PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. Również podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 13 ust. 1 nie stosuje przepisów ustawy, po otrzymaniu wezwania PFR, ma obowiązek przekazać mu oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy o PPK (art. 8 ust. 5c ustawy o PPK).