Nie. Termin 30 dni, o którym mowa w pytaniu, jest terminem ustawowym i nie może być przedłużony.