Nie. Pomiędzy zawarciem umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK powinno być co najmniej 10 dni (roboczych) przerwy. Przykładowo, jeśli termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK upływał 10 września 2021 r.r., to umowę o zarządzanie PPK trzeba było zawrzeć do 27 sierpnia tego roku.