Nie. Pomiędzy zawarciem umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK powinno być co najmniej 10 dni (roboczych) przerwy. Przykładowo, jeśli termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK upływa 10 września br, to umowę o zarządzanie PPK trzeba zawrzeć do 27 sierpnia br.