Nie. Umowę o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający może podpisać z PFR TFI lub z inną, wybraną przez niego, instytucją finansową wpisaną do Ewidencji PPK. Wybór instytucji finansowej powinien nastąpić zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 7 ustawy o PPK.

 

Na stronie Mojeppk.pl znajduje się prosta instrukcja jak utworzyć PPK, w tym jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK - "Jak utworzyć PPK krok po kroku? Prosta instrukcja dla pracodawców"  https://www.mojeppk.pl/pliki/repozytorium-plikow/materialy-do-pobrania/pdf/Jak-utworzyc-PPK.pdf