Nie. W przypadku wysyłki wezwań prowadzonej za pomocą PUE ZUS, wezwanie uznaje się za skuteczne nie tylko w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu w PUE ZUS, ale także po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na tym profilu - w przypadku nieodebrania wezwania.