Nie, umowa o zarządzanie PPK nie jest odpłatna. Jej zawarcie nie wiąże się dla podmiotu zatrudniającego z żadnymi kosztami.