Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, to jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez tego przedsiębiorcę.