Przedsiębiorca posiadający status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stosuje ustawy o PPK, jeśli wszystkie osoby zatrudnione złożyły mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 

Nie dotyczy to jednak pracowników, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat. Osoby te, aby mogły być zapisane do PPK, muszą bowiem złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie, w ich imieniu i na ich rzecz, umowy o prowadzenie PPK. Jeśli nie chcą uczestniczyć w programie, nie muszą zatem podejmować żadnych działań. W związku z tym, aby mikroprzedsiebiorca, który zatrudnia wyłącznie osoby 55+, nie stosował ustawy o PPK, wystarczy, aby żadna z tych osób nie złożyła mu wniosku o zawarcie dla niej umowy o prowadzenie PPK.