W sytuacji, gdy oddział przedsiębiorstwa jest podmiotem zatrudniającym i zawarł umowę o zarządzanie PPK pod innym NIP niż swój, w formularzu - wypełnianym w odpowiedzi na wezwanie PFR - powinien to zaznaczyć i podać dane podmiotu zatrudniającego, który zawarł w imieniu oddziału umowę o zarządzanie PPK.