Tak. W odpowiedzi na otrzymane wezwanie, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza, w którym podmiot zatrudniający podaje m.in. przyczynę niezawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie. Jedną z wymienionych tam przyczyn jest właśnie zamknięcie albo zawieszenie działalności gospodarczej.