W przypadku wysyłki wezwań poprzez system informatyczny ZUS, wezwanie uznaje się za skuteczne:

  • w momencie jego odbioru przez podmiot zatrudniający na profilu w PUE ZUS,
  • po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na profilu w PUE ZUS; w przypadku jego nieodebrania.