W przypadku otrzymania wezwania w PUE będzie to osoba z dostępem do PUE. Osoba taka powinna zadbać o to, aby mieć także umocowanie do złożenia omawianego oświadczenia w imieniu podmiotu zatrudniającego.