W przypadku otrzymania wezwania w PUE, osoba z dostępem do PUE (powinna zadbać o to, aby mieć także umocowanie do złożenia omawianego oświadczenia w imieniu podmiotu zatrudniającego), a w przypadku drogi listowej - osoba umocowana do podejmowania tego rodzaju działań w imieniu danego podmiotu zatrudniającego.