Nie. W liczbie pracowników, ustalanej przy określaniu statusu przedsiębiorcy, nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich lub urlopach wychowawczych, a także pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.