Tak, w takiej sytuacji poprosimy jedynie o potwierdzenie tej informacji w formularzu oraz wskazanie nazwy podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz daty jej zawarcia.