Tak, w takiej sytuacji poprosimy jedynie o potwierdzenie tej informacji w formularzu oraz wskazanie nazwy Podmiotu Zarządzającego Instytucją Finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK oraz daty jej zawarcia.