Tak. Udzielając odpowiedzi na wezwanie PFR, pracodawca – w udostępnionym mu formularzu - wskazuje powód niezawarcia umowy o zarządzanie PPK albo datę jej zawarcia. Pracodawca, który zawarł umowę o zarządzanie PPK z opóźnieniem, zaznacza odpowiedź „Zawarcie Umowy o zarządzanie PPK”. Powody tego opóźnienia może wytłumaczyć wypełniając w formularzu pole „Dodatkowe wyjaśnienia”.