Nie. Dla celów PPK ustalenia, czy przedsiębiorca ma status mikroprzedsiębiorcy, dokonuje się zgodnie z definicją mikroprzedsiębiorcy zawartą w ustawie Prawo przedsiębiorców.

 

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy Prawo przedsiębiorców, definicja ta ma zastosowanie na użytek Prawa przedsiębiorców, a także na użytek odrębnych ustaw wyraźnie odwołujących się w tym zakresie do przepisów Prawa przedsiębiorców. Taką odrębną ustawą jest m.in. ustawa o PPK.

 

Natomiast w odniesieniu do pomocy państwa stosuje się definicję mikroprzedsiębiorcy zawartą w przepisach prawa unijnego (por. załącznik I do rozporządzenia nr 651/2014).