Nie. Wystarczy, że podmiot zatrudniający wypełni odpowiedni - przygotowany przez PFR - formularz. W tym celu powinien wejść na stronę wezwania-ppk.pfr.pl, zalogować się za pomocą NIP i TOKENU (zostaną one podane w treści wezwania otrzymanego przez podmiot zatrudniający) oraz wypełnić znajdujący się tam formularz.