Tak. Zgodnie z art. 8 ust. 5b ustawy o PPK wezwanie PFR może zawierać mechanicznie odtwarzany podpis osoby uprawnionej do jego podpisania.