Taki obowiązek wynika z art. 8 ust. 5a ustawy o PPK. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli podmiot zatrudniający nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, gdyż prowadzi PPE na warunkach zwalniających ze stosowania ustawy o PPK, w odpowiedzi na wezwanie przekazuje PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE.