Tak. Takie wezwanie jest kierowane przez PFR do wszystkich podmiotów zatrudniających, które - zgodnie informacjami przekazanymi PFR przez ZUS  miały obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły. Dotyczy to także podmiotów zatrudniających, które nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce.