Należy o tym poinformować PFR. Na formularzu jest pole  "Dodatkowe wyjaśnienia", gdzie można taką informację umieścić.