Należy o tym poinformować PFR. Na formularzu jest pole „Dodatkowe wyjaśnienia”, gdzie można taką informację umieścić.