BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI) zarządza aktywami klientów na polskim rynku od ponad 20 lat - na 28.02.2020 r. wartość aktywów w zarządzaniu wynosi 3 432 mln PLN. Jesteśmy częścią BNP Paribas - jednej z największych globalnych grup finansowych na świecie, a wyłącznym akcjonariuszem TFI jest BNP Paribas Bank Polska S.A.

Oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestycji na lokalnym i zagranicznych rynkach kapitałowych w tym produkty emerytalne IKE , IKZE oraz PPE, umożliwiające Uczestnikom wykorzystanie modelu inwestycji zgodnych z cyklem życia tj. algorytmu automatycznie redukującego poziom ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżającym się momentem zakończenia aktywności zawodowej.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę zarządzającą i doświadczony zespół analityków, a wyniki inwestycyjne otwartych funduszy zarządzanych przez TFI plasują się wysoko w poszczególnych grupach porównawczych uzyskując bardzo dobre wyniki inwestycyjne przy zachowaniu restrykcyjnej dyscypliny w zakresie kontroli ryzyka inwestycyjnego. 

W działalności inwestycyjnej TFI ściśle współpracuje z BNP Paribas Asset Management - jedną z największych spółek zarządzających aktywami w Europie (łączna wartość zarządzanych aktywów to ponad 421 mld EUR na 31.03.2019). Współpraca z BNP Paribas Asset Management daje nam dostęp do ekspertyz zagranicznych ośrodków analitycznych, globalnych strategii inwestycyjnych oraz zaawansowanych, autorskich narzędzi wspierających proces zarządzania funduszami.

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

tel.: 22 566 98 07
www.tfi.bnpparibas.pl

 

KRS: 0000031121

REGON: 012557199

NIP: 5260210808

Kapitał zakładowy: 16 692 912 zł

(opłacony w całości)

Oferta

BNP Paribas PPK SFIO

BNP Paribas PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Fundusz) został utworzony jako fundusz parasolowy, w ramach którego wydzielono 9 Subfunduszy zdefiniowanej daty.

Każdy z Subfunduszy realizuje własną polityką inwestycyjną. Wraz z upływem okresu, jaki pozostaje Uczestnikowi do osiągnięcia wieku 60 lat, wielkość udziałowej części portfeli Subfunduszy będzie się zmniejszała, a udział dłużnej części portfeli Subfunduszy będzie się stopniowo zwiększał. 

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje o oferowanych przez nas Subfunduszach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.