Nationale-Nederlanden PTE S.A. jest częścią NN Group, globalnej firmy o holenderskich korzeniach, która specjalizuje się w produktach emerytalnych, inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych. 

Mamy 20 lat doświadczenia na rynku produktów emerytalnych. Zarządzamy portfelem aktywów emerytalnych o wartości blisko 40 mld zł. Jesteśmy liderem rynku otwartych funduszy emerytalnych – w Nationale-Nederlanden OFE środki gromadzi 3 mln Polaków, a łączna wartość zgromadzonego kapitału to 39,7 mld zł (stan na 31.12.2018). Nasza oferta obejmuje również dobrowolny fundusz emerytalny oferujący konta IKE i IKZE.

Nasz zespół zarządzania portfelami funduszy posiada wieloletnie doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu kapitałem. W jego skład wchodzi 11 profesjonalistów z zespołu inwestycyjnego oraz 3 specjalistów z zespołu zarządzania ryzykiem.

Od początku działalności, tj. w okresie 20.05.1999-31.12.2018, zysk wypracowany przez Nationale-Nederlanden OFE wyniósł +341,9%. To najwięcej spośród wszystkich OFE. Potwierdzeniem skuteczności naszych działań są przyznane nagrody – IKE i IKZE oferowane przez Nationale-Nederlanden DFE trzy razy z rzędu znalazły się na 1. miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategoriach „Najlepsze IKE w DFE” i „Najlepsze IKZE w DFE”.

W ramach współpracy, zarówno na etapie wdrożenia, jak i funkcjonowania PPK, zapewniamy opiekęoperacyjną (z bezpośrednim kontaktem telefonicznym), dedykowany zespół wsparcia dla Pracodawców oraz zestaw narzędzi wspierających Pracowników i Pracodawców

Jak się zalogować do swojego rachunku PPK? Zapraszamy do skorzystania z instrukcji dostępnej w materiałach do pobrania.

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa

tel.: 22 522 71 66
www.nn.pl/ppk

 

KRS: 0000042153

REGON: 013158478

NIP: 5262241523

Kapitał zakładowy: 33 000 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

Nationale‑Nederlanden DFE Nasze Jutro

Fundusze zdefiniowanej daty Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro służą systematycznemu gromadzeniu oszczędności. Uczestnicy PPK są automatycznie zapisywani do funduszu dostosowanego do swojego wieku. Oznacza to, że data docelowa inwestycji przypada w momencie, gdy uczestnicy kończą 60 lat (lub są w zbliżonym wieku). Po osiągnięciu 60. roku życia uczestnicy PPK mogą wypłacać zgromadzony kapitał.

Fundusze Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065 działają zgodnie z koncepcją cyklu życia. Oznacza to, że niejako „dojrzewają z inwestorem”. Na każdym etapie działania funduszu ryzyko jest dopasowane do wieku uczestników PPK – to znaczy, że wraz ze zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia 60. roku życia udział aktywów o wyższym poziomie ryzyka (m.in. akcje) systematycznie spada, a rośnie udział papierów dłużnych (m.in. obligacje, depozyty bankowe).