UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od października 2020 roku jest częścią Grupy UNIQA, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej i Wschodniej, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa 10 milionom klientów w 18 krajach.
W UNIQA TFI od wielu lat zajmujemy się tworzeniem kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zarządzamy subfunduszami zdefiniowanej daty UNIQA Emerytura SFIO oraz innymi funduszami inwestycyjnymi. Umożliwiamy inwestowanie na rynkach finansowych w Polsce i na całym świecie. 
Nasze fundusze systematycznie wykazują stopy zwrotu wyższe od średniej rynkowej dla właściwych grup funduszy, zarówno w krótkim, jak i długim okresie, zapewniając stabilność inwestycjom długoterminowym.
Nasze produkty emerytalne wyróżniają się niskimi kosztami, dużym wyborem funduszy i wysoką efektywnością zarządzania kapitałem. Zarówno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jak i Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) znalazły się na podium w rankingach Analiz Online za lata 2018, 2019 i 2020.  UNIQA należy też do prestiżowego grona marek nagrodzonych tytułem Superbrands 2020. 
 

PPK w UNIQA TFI:
-Oferujemy 9 subfunduszy zdefiniowanej daty.
-Dzięki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym subfunduszy PPK, znajdujemy się w ścisłej czołówce instytucji finansowych w rankingach Instytutu Emerytalnego oraz firmy Mercer.
-Zapewniamy opiekę i profesjonalne wsparcie zespołu ds. obsługi PPK przez cały okres współpracy.
-Obniżyliśmy koszty zarządzania aktywami, które są niższe niż maksymalne wskazane w ustawie o PPK - w zależności od subfunduszu wahają się od 0,3% do 0,45%. 
-Proponujemy dodatkowe korzyści dla uczestników PPK, które wynikają z szerokiej oferty Grupy UNIQA w Polsce.

Szczegółowe informacje w ofercie PPK UNIQA TFI. 

 

KRS: 0000329866

REGON: 141850545

NIP: 108-00-07-417

Kapitał zakładowy: 22 500 000 zł

(opłacony w całości)

Oferta

UNIQA Emerytura SFIO

W ramach UNIQA Emerytura SFIO wydzielone zostały następujące subfundusze zdefiniowanej daty: