Odpowiedz na wezwanie — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK

Odpowiedz na wezwanie

Wypełnij formularz na stronie PFR, podanej w treści wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie PFR należy:

- zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli jest to Twój obowiązek (dostęp do instrukcji jak to zrobić – znajduje się tutaj) i poinformować o tym PFR albo

- jeśli obowiązek zawarcia tej umowy Ciebie nie dotyczy, poinformować  o tym PFR, podając przyczynę niezawarcia umowy. 

 

 

W obu przypadkach wypełnij przygotowany przez PFR formularz.

 

 

 

Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, udostępnione w Twoim profilu informacyjnym ZUS (PUE), zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się odpowiedni formularz. Wypełniając go, poinformujesz PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie niezawarcia tej umowy.

 

 

Do formularza logujesz się za pomocą podanych w treści wezwania NIP i TOKENU.

 

Za niezawarcie umowy o zarządzanie PPK grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń z roku poprzedzającego rok,

w którym umowa o zarządzanie PPK powinna być zawarta. 

Wypełnienie formularza zajmie nie więcej niż kilka minut

i pozwoli uniknąć kolejnych wezwań bądź kontroli.
Zobacz jak wypełnić formularz

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące wezwań

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH