Jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK? — oficjalny portal Pracowniczych Planów Kapitałowych PPK

Jak zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

Dowiedz się, jak krok po kroku wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe.

Brak umowy o zarządzanie PPK, co dalej?

Jeśli mimo obowiązku umowa o zarządzanie PPK nie została zawarta w terminie, należy jak najszybciej zawrzeć tę umowę z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI). Możliwe jest również zawarcie jej z inną instytucją finansową. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK masz 30 dni od otrzymania wezwania.

Instytucjami finansowymi oferującymi prowadzenie PPK są:

 

- towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI),

- powszechne towarzystwa emerytalne (PTE),

- zakłady ubezpieczeń (ZU). 

 

Wyboru instytucji finansowej możesz dokonać tylko spośród instytucji wpisanych do ewidencji PPK. 

Instytucje finansowe oferujące prowadzenie PPK

Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. Sprawdź, jakie instytucje oferują oszczędzanie w PPK.

PFR TFI jako wyznaczona instytucja finansowa nie może odmówić pracodawcy zawarcia z nim umowy o zarządzanie PPK.

 

Przejdź do strony instytucji wyznaczonej

Jak utworzyć PPK?

Aby wdrożenie PPK przebiegło sprawnie, warto się do niego odpowiednio przygotować. Działania, które proponujemy poniżej, mogą Ci w tym pomóc. Dowiedz się, jak możesz utworzyć PPK w swojej firmie.

Przygotuj się do wprowadzenia PPK

Celem powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest wspieranie pracowników w długoterminowym gromadzeniu przez nich prywatnych oszczędności oraz kapitału na przyszłość.

Zadbaj o aktualizację posiadanych programów kadrowo-finansowych, opracuj potrzebne procedury w swojej organizacji. Pamiętaj o poinformowaniu pracowników o ich uprawnieniach i obowiązkach związanych z wprowadzeniem PPK oraz o zasadach funkcjonowania PPK. Możesz także skorzystać z bezpłatnych szkoleń, które pomogą lepiej zrozumieć działanie i zasady programu.

Zawrzyj umowę o zarządzanie i umowę o prowadzenie PPK

Z wybraną przez Ciebie instytucją finansową zawrzyj umowę o zarządzanie PPK, a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18 lat, ale nie ukończyli 55. roku życia (poza tymi, którzy złożyli deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat).

 

Osoby, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70. roku życia, przystępują do programu na swój wniosek.

Dokonuj wpłat do PPK

Naliczaj wpłaty do PPK i przekazuj je do wybranej instytucji finansowej. Dopłaty ze strony Państwa będą przekazywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Pamiętaj, uczestnicy PPK mają możliwość obniżania wpłaty podstawowej i deklarowania wpłat dodatkowych do PPK.

Instrukcja utworzenia PPK

Zachęcamy do przeczytania poradnika "Jak utworzyć PPK krok po kroku - prosta instrukcja dla przedsiębiorców".  Pobierz poradnik w pdf.

 


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH