Strona główna / Regulacje prawne

Regulacje prawne

Nowelizacja ustawy o PPK z dn. 16.05.2019

159,553
Ostatnia aktualizacja
24.06.2019

Nowelizacja art. 135 ustawy o PPK z dn. 4.07.2019

94,069
Ostatnia aktualizacja
28.08.2019

Nowelizacja art. 134 ustawy o PPK z dn. 31.03.2020

97,052
Ostatnia aktualizacja
15.04.2020

Nowelizacja art. 7 ustawy o PPK z dn. 19.06.2020

13,668
Ostatnia aktualizacja
25.06.2020

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych

1,122,220
Ostatnia aktualizacja
06.07.2022

Rozporządzenie w sprawie dokumentów do Ewidencji

113,872
Ostatnia aktualizacja
22.03.2019

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK

98,927
Ostatnia aktualizacja
22.03.2019

Rozporządzenie MF ws. opłat za prowadzenie ewidencji PPK

258,891
Ostatnia aktualizacja
03.04.2019

Rozporządzenie w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

522,060
Ostatnia aktualizacja
17.06.2019

Rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposobu i trybu przeliczania przekazanych kwot na podstawę wymiaru świadczenia

107,623
Ostatnia aktualizacja
19.06.2019

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

Ostatnia aktualizacja
01.07.2019

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa

448,317
Ostatnia aktualizacja
16.09.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 23 lipca 2019 r. - w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług pośrednictwa w zakresie depozytów pieniężnych, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT

256,610
Ostatnia aktualizacja
02.08.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 23 lipca 2019 r. - Zwolnienie z podatku od towarów i usług usług pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie PPK

197,911
Ostatnia aktualizacja
02.08.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 6 sierpnia 2019 r. - Zwolnienie usług pośrednictwa w zawieraniu umów o zarządzanie PPK

173,274
Ostatnia aktualizacja
20.08.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 26 lipca 2019 r. - Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT do realizowanych zgodnie z Umową Usług Pośrednictwa w zakresie Sprzedaży PPK

236,836
Ostatnia aktualizacja
20.08.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 16 sierpnia 2019 r. - Brak obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o przekazaniu środków w trybie art. 85 i art. 86 ustawy o PPK

127,609
Ostatnia aktualizacja
24.08.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 28 sierpnia 2018 r. - Skutki podatkowe sfinansowania pracownikom wpłat na PPK

154,920
Ostatnia aktualizacja
12.09.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 6 września 2019 r. - Podatek od wypłaty i zwrotu z PPK na rzecz nierezydenta

180,197
Ostatnia aktualizacja
01.10.2019

Interpretacja indywidualna z dnia 15 stycznia 2020 r. - Zwolnienie z PIT w razie kilkukrotnej wypłaty z jednego rachunku PPK z tytułu poważnego zachorowania

158,235
Ostatnia aktualizacja
24.01.2020

Zagadnienia prawne w zakresie Ustawy o PPK

2,020,967
Ostatnia aktualizacja
02.02.2021

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.