Strona główna / Aktualności / Jakie są zalety dług ...

Jakie są zalety długoterminowego oszczędzania?

Aktualności

Jakie są zalety długoterminowego oszczędzania?

25 września 2023

Jakie są zalety długoterminowego oszczędzania?

Pracownicze Plany Kapitałowe są prostym i efektywnym sposobem systematycznego gromadzenia oszczędności. Głównym celem programu jest budowa zabezpieczenia finansowego na okres po zakończeniu aktywności zawodowej.

Wysokość świadczeń emerytalnych

Dywersyfikacja źródeł przychodu na emeryturze - poprzez uczestnictwo w dobrowolnych programach oszczędzania - jest już koniecznością. Dokonujące się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmiany demograficzne, takie jak spadek liczby urodzeń i wzrost przeciętnej długości trwania życia, których skutkiem jest starzenie się społeczeństwa, a tym samym wzrost liczby osób pobierających świadczenia emerytalne oraz wydłużający się okres pobierania tych świadczeń, przyczyniają się do obniżenia wysokości naszych przyszłych świadczeń emerytalnych.

Jedną z możliwości gromadzenia dodatkowych oszczędności na „starość” jest program pracowniczych planów kapitałowych, dalej „PPK”. Program umożliwia proste oszczędzanie na okres po zakończeniu aktywności zawodowej przy współudziale pracodawcy i państwa, a kapitałowy charakter PPK pozwala na pomnażanie wartości dokonywanych wpłat.  

Pracownicze Plany Kapitałowe

Siła PPK tkwi w systematyczności, która jest podstawową zasadą długoterminowego oszczędzania. Nawet znaczące wahania na giełdach - w długim okresie - powinny mieć ograniczone znaczenie dla środków zgromadzonych w PPK. Podmioty zarządzające PPK są zobowiązane inwestować środki zgromadzone w funduszach zdefiniowanej daty zgodnie z interesem uczestnika PPK, dążąc do wzrostu wartości zgromadzonych aktywów.

Specyficzna konstrukcja funduszy PPK (FZD - fundusze zdefiniowanej daty) polega na tym, że portfele inwestycyjne tych funduszy dostosowane są do wieku uczestników PPK. Wraz z wiekiem uczestnika, proporcje udziału aktywów o wyższym ryzyku, ale i większym potencjale zysku (np. akcje), oraz instrumentów dłużnych, uznawanych za bezpieczne, zmieniają się na korzyść tych drugich. Udziały części udziałowej i części dłużnej w wartości aktywów poszczególnych funduszy - na kolejnych etapach ich funkcjonowania - są podporządkowane określonym w ustawie o PPK limitom.

Innymi słowy, uczestnik PPK - co do zasady - inwestuje z jednym funduszem przez cały okres gromadzenia środków, a ten fundusz w miarę zbliżania się przez uczestnika do 60. roku życia zmienia politykę inwestycyjną w taki sposób, aby ograniczać ryzyko inwestycyjne. 

Prywatność zgromadzonych środków

Oszczędności gromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika, z których − mimo ich docelowego przeznaczenia na wypłatę po 60. roku życia − może on skorzystać w każdej chwili, dokonując tzw. zwrotu (bez konieczności podawania przyczyny) lub wypłaty w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych (tj. w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka lub dziecka lub na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym).

Na koniec sierpnia 2023 r. wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wyniosła ponad 18 mld, a w PPK oszczędza już 3,35 mln osób.

Dodatkowe oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej można - obok PPK - gromadzić także w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE), indywidualnych kont emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Autor: (łs)

Ostatnie wpisy
1

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

11 czerwca 2024

Liczby mówią same za siebie – 5 lat PPK na XXVI Kongresie Brokerów
3

6 czerwca 2024

Emerytury w Niemczech
4

31 maja 2024

PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach zatrudniających
5

29 maja 2024

Wpłaty do PPK, w części sfinansowanej przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu wyplata_transferowa_0524

27 maja 2024

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?

Zdjęcie artykułu Dlaczego_warto_oszczedzac_w_PPK_0524

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.