Strona główna / Aktualności / Jakie zagadnienia re ...

Jakie zagadnienia reguluje umowa o zarządzanie PPK?

Aktualności

Jakie zagadnienia reguluje umowa o zarządzanie PPK?

5 października 2023

Jakie zagadnienia reguluje umowa o zarządzanie PPK?

Umowa o zarządzanie stanowi swoiste ramy PPK tworzonego przez dany podmiot zatrudniający oraz określa podstawowe zasady funkcjonowania tego programu w danym podmiocie. Co ważne, umowa o zarządzanie PPK nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki prezentowane przez daną instytucję finansową w portalu PPK w dniu zawarcia tej umowy.

Forma zawarcia umowy

Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z instytucją finansową w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku (np. nośniku USB, płycie CD, ale też w formacie pliku PDF przekazanym drogą mailową).

Przedmiot umowy

Ogólne warunki zarządzania i prowadzania PPK w danym podmiocie zatrudniającym, obejmujące w szczególności:

 • strony umowy,
 • nazwę funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez podmiot zarządzający instytucją finansową,
 • warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK,
 • warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,
 • warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,
 • wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych (Uwaga! zmiana wysokości wpłaty dodatkowej lub rezygnacja z wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający każdorazowo wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK),
 • sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat,
 • maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy,
 • warunki zmiany umowy,
 • warunki i okres wypowiedzenia umowy,
 • warunki dokonywania konwersji lub zamiany.

 

Ważne! W przypadku dokonywania zmian w umowie o zarządzanie PPK, pracodawca powinien uzgodnić planowaną zmianę warunków umowy o zarządzanie PPK z zakładową organizacją związkową albo reprezentacją osób zatrudnionych (jeśli w danym podmiocie nie działa zakładowa organizacja związkowa). Dodatkowo w przypadku zmian umowy o zarządzanie PPK odpowiednio powinna ulegać zmianie również umowa o prowadzenie PPK. Ustawowe umocowanie podmiotów zatrudniających do zawierania umów o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, obejmuje również swoim zakresem dokonywanie zmian tych umów przez te podmioty – w takim zakresie, w jakim te zmiany wynikają ze zmian w umowie o zarządzanie PPK. Instytucja finansowa powinna przekazać uczestnikom PPK informację o zmianach umowy o prowadzenie PPK.

Autor: (mar)

Ostatnie wpisy
1

17 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

17 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Jak nie bać się przyszłości?
3

16 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Edukacja i bezpieczeństwo danych w platformach emerytalnych
4

15 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Jakie wyzwania komunikacyjne stoją przed programami oszczędnościowymi?
5

12 kwietnia 2024

Czy PPK to najlepszy benefit pracowniczy? Jak przekonać do niego pracowników? – odc. 7 cyklu „PPK 10/10”
Zobacz także
Zdjęcie artykułu wplata_dodatkowa_od_pracodawcy_0224

2 kwietnia 2024

Wprowadzenie wpłaty dodatkowej pracodawcy wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK

Zdjęcie artykułu ppk_benefit_0324

27 marca 2024

PPK jako benefit dla pracownika

Zdjęcie artykułu oipp-VIII-032024

26 marca 2024

Wyróżnienia „Odpowiedzialnego i Przyjaznego Pracodawcy” po raz ósmy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.