Strona główna / Aktualności / Dłuższy okres, a nie ...

Dłuższy okres, a nie skrócenie terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Aktualności

Dłuższy okres, a nie skrócenie terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

10 czerwca 2022

Dłuższy okres, a nie skrócenie terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK
  • Umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć już po 14 dniach zatrudnienia.
  • W wyznaczonych przez ustawę o PPK ramach czasowych, pracodawca sam decyduje, kiedy „zapisać” pracownika do PPK.

 

Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK

4 czerwca 2022 r. weszła w życie zmiana m.in. art. 16 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Została ona wprowadzona ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079). Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca może wcześniej zawrzeć w imieniu pracownika umowę o prowadzenie PPK, ale nie musi skorzystać z tej nowej możliwości.

Przypomnijmy, dotychczas podmiot zatrudniający zawierał umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie trzeciego miesiąca (90 dni) zatrudnienia w tym podmiocie oraz nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników, a jednocześnie nie pogarszając sytuacji pracodawców, umożliwił zawarcie umowy o prowadzenie PPK w dłuższym okresie. Obecnie podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia w tym podmiocie oraz nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia. 

Ważne: Zarówno przed zmianą ustawy o PPK, jak i po tej zmianie, pracodawca sam decyduje o momencie zawarcia w imieniu pracownika umowy o prowadzenie PPK - w określonych przez ustawę ramach czasowych. Powinien jednak pamiętać o art. 23 ust. 1 ustawy o PPK, zgodnie z którym do osób zatrudnionych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy dotyczące obowiązku równego traktowania.

 

Nowelizacja ustawy o PPK

Nowelizacja ustawy o PPK nie zmieniła pozostałych zasad zawierania umowy o prowadzenie PPK. Do okresu zatrudnienia, potrzebnego do zawarcia tej umowy, w dalszym ciągu wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę zatrudnioną. Oznacza to m.in., że dla nowo zatrudnionego pracownika, który legitymuje się co najmniej 14-dniowym okresem zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, umowa o prowadzenie PPK może zostać zawarta już w pierwszym dniu zatrudnienia.

 

(łs)

Ostatnie wpisy
1

24 czerwca 2022

Jak wygląda partycypacja w PPK w Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu?
2

23 czerwca 2022

Aktualne szkolenia dla pracodawców, kadr i płac
3

23 czerwca 2022

PortalOświatowy.pl: PPK w przedszkolach, szkołach i w innych placówkach oświatowych
4

21 czerwca 2022

Uruchamiamy obsługę infolinii PPK w języku ukraińskim
5

20 czerwca 2022

Trzydzieste drugie zestawienie średnich opłat za zarządzanie funduszami PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu Prawo.pl za nakłanianie do rezygnacji z oszczedzania w PPK grozi grzywna

7 marca 2022

Prawo.pl: Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi grzywna

Zdjęcie artykułu Zla sytuacja finansowa pracodawcy nie zawsze zwalnia go z finansowania wplat do PPK

23 lutego 2022

Zła sytuacja finansowa pracodawcy nie zawsze zwalnia go z finansowania wpłat do PPK

Zdjęcie artykułu Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

19 stycznia 2022

Pracodawca powinien sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.