Strona główna / Aktualności / Ekspert PPK radzi: O ...

Ekspert PPK radzi: Oszczędności w PPK mogą pomóc w uzyskaniu kredytu na mieszkanie

Aktualności

Ekspert PPK radzi: Oszczędności w PPK mogą pomóc w uzyskaniu kredytu na mieszkanie

4 czerwca 2021

Ekspert PPK radzi: Oszczędności w PPK mogą pomóc w uzyskaniu kredytu na mieszkanie

Obowiązek posiadania wkładu własnego bywa przeszkodą w zaciągnięciu kredytu na zakup mieszkania. Pomocą w rozwiązaniu tego problemu mogą być środki zgromadzone na rachunku PPK. 

Z możliwości sfinansowania wkładu własnego z oszczędności zgromadzonych w PPK skorzystać mogą uczestnicy tego programu, którzy - w dniu złożenia wniosku do instytucji finansowej - nie ukończyli jeszcze 45 lat. Na ten cel mogą oni wypłacić jednorazowo - z obowiązkiem zwrotu - do 100% środków posiadanych na rachunku PPK.  Wypłata środków następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z instytucją finansową. 

Zwracamy uwagę, że ustawa o PPK precyzyjnie określa, że z tego rodzaju wypłaty można skorzystać tylko w celu pokrycia wkładu własnego w związku z kredytem hipotecznym (patrz definicja wkładu własnego poniżej).  Oznacza to, że nie skorzysta z niej osoba, która np. kupuje mieszkanie za gotówkę. 

Definicja wkładu własnego 
Wkład własny to - w rozumieniu ustawy o PPK - wymagane środki pieniężne przeznaczone na:
  • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego, 
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, 
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, 
  • które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego. 

 

Tylko na jedną inwestycję  

Jeśli uczestnik PPK posiada kilka rachunków PPK prowadzonych przez różne instytucje finansowe, wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której zostaną my wypłacone środki na sfinansowanie wkładu własnego, może złożyć do jednej lub kilku (wedle swojego wyboru) instytucji finansowych. Należy jednak pamiętać, że złożenie takiego wniosku do więcej niż jednej instytucji finansowych jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie wypłaty dotyczyć będą jednej i tej samej inwestycji.

Warunki wypłaty i zwrotu środków określa umowa 

Umowa, na podstawie której instytucja finansowa wypłaci środki, powinna określać:

  • oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu;
  • zasady i terminy wypłaty;
  • zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków (przy czym termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków).

 

Ważne: Instytucja finansowa nie może pobierać żadnych opłat czy prowizji w związku z wypłatą przez uczestnika PPK środków na wkład własny - nawet, gdyby wpisała takie opłaty czy prowizje do umowy.

Istotne jest, że uczestnik PPK, który dokonał wypłaty na pokrycie wkładu własnego, ma obowiązek zwrócić wypłacone przez siebie środki w wartości nominalnej, co oznacza, że oddaje dokładnie tyle, ile wypłacił z tego rachunku. 

Podatek tylko wyjątkowo 

Co do zasady, dokonanie wypłaty na wkład własny nie wiąże się dla uczestnika PPK z żadnym dodatkowymi kosztami. Z jednym jednak wyjątkiem. W przypadku niedokonania zwrotu wypłaconych na wkład własny środków w ustalonym w umowie terminie będzie on zobowiązany zapłacić podatek od zysków kapitałowych - od kwoty niedokonanego w terminie zwrotu. Innymi słowy, jeśli uczestnik PPK nie odda całości wypłaconych na cele mieszkaniowe środków, będzie musiał zapłacić 19 % zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek Belki) od zysków kapitałowych przypadających na tę niezwróconą kwotę. 

Więcej na ten temat w publikacji „PPK w praktyce: Wypłaty z PPK w sytuacjach szczególnych” dostępnej bezpłatnie tutaj oraz poniżej.

 

(mj)
 

Ostatnie wpisy
1

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę
2

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
3

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
4

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
5

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppk_transfer_srodkow_na_lokate_1223

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę

Zdjęcie artykułu jakie-czynniki-maja-wplyw-na-wyniki-ppk-1123

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?

Zdjęcie artykułu zaloguj-sie-i-sprawdz-swoj-rachunek-ppk-1123

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.