Strona główna / Aktualności / Ekspert radzi: Jeste ...

Ekspert radzi: Jestem studentem, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Mój zleceniodawca nie zawarł dla mnie umowy o prowadzenie PPK

Aktualności

Ekspert radzi: Jestem studentem, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Mój zleceniodawca nie zawarł dla mnie umowy o prowadzenie PPK

24 listopada 2021

Ekspert radzi: Jestem studentem, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Mój zleceniodawca nie zawarł dla mnie umowy o prowadzenie PPK

Student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia - zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca - nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Tym samym nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK i nie można zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Inaczej jest, jeśli student, który nie ukończył jeszcze 26 lat, ma zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Chodzi tutaj o osoby, które są zatrudnione w danym podmiocie równolegle na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. W takim przypadku - dla celów ubezpieczeń społecznych - umowa zlecenia traktowana jest jak umowa o pracę, a student - pomimo, że nie ukończył 26 lat - jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. 

 

Osoba zatrudniona

Umowę o prowadzenie PPK zawiera się tylko w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - w Rzeczypospolitej Polskiej - z tytułów wymienionych w ustawie o PPK, czyli:

  • pracowników, z wyjątkiem m.in. młodocianych,
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, 
  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 
  • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

 

Status studenta

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Status studenta uzyskuje się od dnia przyjęcia w poczet studentów i złożenia ślubowania.

Natomiast utrata statusu studenta następuje w dniu ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria – datę złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia – datę zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki.

Studentami nie są uczestnicy studiów doktoranckich i uczestnicy studiów podyplomowych.

 

 

Ukończenie 26 lat lub zmiana tytuły do ubezpieczeń

Jeśli w okresie zatrudnienia w danym podmiocie student, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, ukończy 26 lat, to umowę o prowadzenie PPK trzeba będzie zawrzeć dla niego w terminie do 10. dnia miesiąca, następującego po upływie 90 dni, liczonych począwszy od dnia jego 26. urodzin. Oczywiście pod warunkiem podlegania z tytułu tej umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

Podobnie będzie, jeśli studentowi - jeszcze przed ukończeniem 26 lat - zmieni się tytuł do ubezpieczeń społecznych na taki, z którego będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – chodzi tu o jeden z tytułów do ubezpieczeń społecznych wymienionych w ustawie o PPK

Autor: Joanna Gawęda

Ostatnie wpisy
1

7 lutego 2023

Do oszczędności w PPK masz stały dostęp. Przypadek?
2

6 lutego 2023

„PPK. Czy to się opłaca?” na 5 Forum Inwestycji Osobistych
3

3 lutego 2023

Autozapis w PPK – webinarium dla samorządu we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP
4

3 lutego 2023

Zniechęcano Cię do PPK. Przypadek?
5

2 lutego 2023

PPK w praktyce: Autozapis a zakończenie stosunku pracy
Zobacz także
Zdjęcie artykułu przypadek-masz-dostep-do-oszczednosci

7 lutego 2023

Do oszczędności w PPK masz stały dostęp. Przypadek?

Zdjęcie artykułu przypadek-zniechecano-cie-do-ppk

3 lutego 2023

Zniechęcano Cię do PPK. Przypadek?

Zdjęcie artykułu akademia-korzysci-ppk

27 stycznia 2023

Ruszyła Akademia Korzyści PPK - do wygrania ponad milion złotych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.