Strona główna / Aktualności / Ekspert radzi: Jeste ...

Ekspert radzi: Jestem studentem, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Mój zleceniodawca nie zawarł dla mnie umowy o prowadzenie PPK

Aktualności

Ekspert radzi: Jestem studentem, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Mój zleceniodawca nie zawarł dla mnie umowy o prowadzenie PPK

24 listopada 2021

Ekspert radzi: Jestem studentem, zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia. Mój zleceniodawca nie zawarł dla mnie umowy o prowadzenie PPK

Student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia - zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca - nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Tym samym nie jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK i nie można zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Inaczej jest, jeśli student, który nie ukończył jeszcze 26 lat, ma zawartą umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Chodzi tutaj o osoby, które są zatrudnione w danym podmiocie równolegle na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. W takim przypadku - dla celów ubezpieczeń społecznych - umowa zlecenia traktowana jest jak umowa o pracę, a student - pomimo, że nie ukończył 26 lat - jest osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. 

 

Osoba zatrudniona

Umowę o prowadzenie PPK zawiera się tylko w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - w Rzeczypospolitej Polskiej - z tytułów wymienionych w ustawie o PPK, czyli:

  • pracowników, z wyjątkiem m.in. młodocianych,
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, 
  • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 
  • członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

 

Status studenta

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Status studenta uzyskuje się od dnia przyjęcia w poczet studentów i złożenia ślubowania.

Natomiast utrata statusu studenta następuje w dniu ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się datę złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria – datę złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia – datę zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki.

Studentami nie są uczestnicy studiów doktoranckich i uczestnicy studiów podyplomowych.

 

 

Ukończenie 26 lat lub zmiana tytuły do ubezpieczeń

Jeśli w okresie zatrudnienia w danym podmiocie student, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, ukończy 26 lat, to umowę o prowadzenie PPK trzeba będzie zawrzeć dla niego w terminie do 10. dnia miesiąca, następującego po upływie 90 dni, liczonych począwszy od dnia jego 26. urodzin. Oczywiście pod warunkiem podlegania z tytułu tej umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

Podobnie będzie, jeśli studentowi - jeszcze przed ukończeniem 26 lat - zmieni się tytuł do ubezpieczeń społecznych na taki, z którego będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – chodzi tu o jeden z tytułów do ubezpieczeń społecznych wymienionych w ustawie o PPK

Autor: Joanna Gawęda

Ostatnie wpisy
1

22 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

21 maja 2024

Znamy już ostateczny termin uruchomienia Platformy Emerytalnej w Wielkiej Brytanii
3

20 maja 2024

PPK na Bielanach! Szkolenia stacjonarne dla kadr i płac   
4

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?
5

17 maja 2024

Biuletyn PPK: 19,6 mln złotych z tytułu wpłat powitalnych PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

22 maja 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu Dlaczego_warto_oszczedzac_w_PPK_0524

20 maja 2024

Dlaczego warto oszczędzać w PPK?

Zdjęcie artykułu ile-moze-zaoszczedzic-osoba-po-55-rz-0524

17 maja 2024

Ile może zaoszczędzić w PPK osoba po 55. roku życia?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.