Strona główna / Aktualności / Małżonkowie mogą wsp ...

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

Aktualności

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

8 grudnia 2021

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

Każdy z małżonków może wypłacić środki ze swojego rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Może to być kredyt na sfinansowanie tej samej inwestycji.

Z możliwości sfinansowania wkładu własnego przy kredycie hipotecznym z oszczędności zgromadzonych w PPK mogą skorzystać uczestnicy PPK, którzy - w dniu złożenia wniosku do instytucji finansowej - nie ukończyli jeszcze 45 lat. Na ten cel mogą oni wypłacić jednorazowo - z obowiązkiem zwrotu - do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK. Wypłata środków następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z instytucją finansową. Uczestnik PPK może wypłacić środki na wkład własny także w przypadku, gdy jest już właścicielem innej nieruchomości. 

Czym jest wkład własny

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wkład własny to wymagane środki pieniężne przeznaczone na:

  • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, 

 

które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego.

 

Wypłata z kilku rachunków PPK

Jeżeli uczestnik PPK gromadzi oszczędności na kilku rachunkach PPK, prowadzonych przez różne instytucje finansowe, to wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której instytucja finansowa wypłaci mu środki w celu pokrycia wkładu własnego, składa wybranej przez siebie instytucji finansowej. Uczestnik PPK może zawrzeć umowę w celu pokrycia wkładu własnego z więcej niż jedną instytucją finansową, pod warunkiem, że wszystkie te umowy będą dotyczyły tej samej inwestycji. 

Wkład własny przy kredycie na sfinansowanie danej inwestycji może zostać pokryty ze środków pochodzących z wypłaty z rachunków PPK każdego z małżonków. Każdy z nich sam decyduje, z których rachunków PPK i jaki procent środków chce wypłacić na ten cel.

Treść umowy

Umowa zawarta z instytucją finansową powinna określać:

  • oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu,
  • zasady i terminy wypłaty,
  • zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od tej daty. 

 

Wypłacone środki uczestnik PPK ma obowiązek zwrócić na swój rachunek PPK, z którego nastąpiła wypłata, w terminie wskazanym w umowie z instytucją finansową. W przypadku niedokonania zwrotu w ustalonym w umowie terminie, uczestnik PPK będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych, wypracowanych przez kwotę niezwróconą w terminie.

Autor: Łukasz Skoczeń

Ostatnie wpisy
1

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę
2

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
3

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
4

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
5

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppk_transfer_srodkow_na_lokate_1223

4 grudnia 2023

PPK - transfer środków na lokatę

Zdjęcie artykułu jakie-czynniki-maja-wplyw-na-wyniki-ppk-1123

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?

Zdjęcie artykułu zaloguj-sie-i-sprawdz-swoj-rachunek-ppk-1123

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.