Strona główna / Aktualności / Małżonkowie mogą wsp ...

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

Aktualności

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

8 grudnia 2021

Małżonkowie mogą wspólnie pokryć wkład własny środkami z PPK

Każdy z małżonków może wypłacić środki ze swojego rachunku PPK w celu pokrycia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. Może to być kredyt na sfinansowanie tej samej inwestycji.

Z możliwości sfinansowania wkładu własnego przy kredycie hipotecznym z oszczędności zgromadzonych w PPK mogą skorzystać uczestnicy PPK, którzy - w dniu złożenia wniosku do instytucji finansowej - nie ukończyli jeszcze 45 lat. Na ten cel mogą oni wypłacić jednorazowo - z obowiązkiem zwrotu - do 100% środków zgromadzonych na rachunku PPK. Wypłata środków następuje na podstawie odrębnej umowy zawartej z instytucją finansową. Uczestnik PPK może wypłacić środki na wkład własny także w przypadku, gdy jest już właścicielem innej nieruchomości. 

Czym jest wkład własny

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych, wkład własny to wymagane środki pieniężne przeznaczone na:

  • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
  • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
  • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej, 

 

które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych, w celu przyznania kredytu hipotecznego.

 

Wypłata z kilku rachunków PPK

Jeżeli uczestnik PPK gromadzi oszczędności na kilku rachunkach PPK, prowadzonych przez różne instytucje finansowe, to wniosek o zawarcie umowy, na podstawie której instytucja finansowa wypłaci mu środki w celu pokrycia wkładu własnego, składa wybranej przez siebie instytucji finansowej. Uczestnik PPK może zawrzeć umowę w celu pokrycia wkładu własnego z więcej niż jedną instytucją finansową, pod warunkiem, że wszystkie te umowy będą dotyczyły tej samej inwestycji. 

Wkład własny przy kredycie na sfinansowanie danej inwestycji może zostać pokryty ze środków pochodzących z wypłaty z rachunków PPK każdego z małżonków. Każdy z nich sam decyduje, z których rachunków PPK i jaki procent środków chce wypłacić na ten cel.

Treść umowy

Umowa zawarta z instytucją finansową powinna określać:

  • oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu,
  • zasady i terminy wypłaty,
  • zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków i nie może trwać dłużej niż 15 lat od tej daty. 

 

Wypłacone środki uczestnik PPK ma obowiązek zwrócić na swój rachunek PPK, z którego nastąpiła wypłata, w terminie wskazanym w umowie z instytucją finansową. W przypadku niedokonania zwrotu w ustalonym w umowie terminie, uczestnik PPK będzie zobowiązany zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych, wypracowanych przez kwotę niezwróconą w terminie.

Autor: Łukasz Skoczeń

Ostatnie wpisy
1

7 lutego 2023

Do oszczędności w PPK masz stały dostęp. Przypadek?
2

6 lutego 2023

„PPK. Czy to się opłaca?” na 5 Forum Inwestycji Osobistych
3

3 lutego 2023

Autozapis w PPK – webinarium dla samorządu we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP
4

3 lutego 2023

Zniechęcano Cię do PPK. Przypadek?
5

2 lutego 2023

PPK w praktyce: Autozapis a zakończenie stosunku pracy
Zobacz także
Zdjęcie artykułu przypadek-masz-dostep-do-oszczednosci

7 lutego 2023

Do oszczędności w PPK masz stały dostęp. Przypadek?

Zdjęcie artykułu przypadek-zniechecano-cie-do-ppk

3 lutego 2023

Zniechęcano Cię do PPK. Przypadek?

Zdjęcie artykułu akademia-korzysci-ppk

27 stycznia 2023

Ruszyła Akademia Korzyści PPK - do wygrania ponad milion złotych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.