Strona główna / Aktualności / Infor.pl: Środki na ...

Infor.pl: Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Aktualności

Infor.pl: Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

2 czerwca 2023

Infor.pl: Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją

Zasadą jest, że środki zgromadzone na rachunku PPK uczestnika nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Nie dotyczy to egzekucji, która ma na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych - pisze na łamach Infor.pl Anna Puszkarska, ekspert PFR Portal PPK.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, celem tego programu jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie. W związku z tym w ustawie o PPK przyjęto, że środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Środki na rachunku PPK

„Gromadzenie środków” na rachunku PPK oznacza: przyjmowanie wpłat podstawowych, wpłat dodatkowych do PPK, wpłaty powitalnej, dopłat rocznych, wypłat transferowych, wpłat dokonanych w ramach konwersji lub zamiany lub środków przekazanych przez likwidatora (po likwidacji funduszu inwestycyjnego zdefiniowanej daty, funduszu emerytalnego zdefiniowanej daty albo subfunduszu zdefiniowanej daty) oraz zyski z inwestowania środków zgromadzonych w PPK. „Środkami zgromadzonymi na rachunku PPK” są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub subfunduszy wydzielonych w funduszach inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, nabywane przez uczestnika PPK za wskazane wyżej środki albo jednostki rozrachunkowe funduszy emerytalnych, na które uczestnikowi PPK przeliczane są te środki. Całość środków zgromadzonych na rachunku PPK jest chroniona przed egzekucją – niezależnie od tego, jakie było źródło ich finansowania.

Przykład
Uczestnik PPK oraz jego pracodawca, oprócz wpłat podstawowych, finansują dodatkowe wpłaty do PPK. Uczestnik PPK otrzymał wpłatę powitalną i dwie dopłaty roczne. Ponadto – po śmierci brata uczestnika PPK, który także oszczędzał w tym programie – na rachunek uczestnika PPK wpłynęły środki przetransferowane z rachunku PPK zmarłego brata. Wszystkie jednostki uczestnictwa/jednostki rozrachunkowe na rachunku uczestnika PPK są chronione przed egzekucją – niezależnie od tego, czy pochodzą np. z wpłat podstawowych do PPK, z wpłat dodatkowych do PPK, z wpłaty powitalnej, dopłat rocznych czy przyjętej wypłaty transferowej. 


Roszczenia alimentacyjne

Zakres obowiązku alimentacyjnego, jaki może ciążyć na uczestniku PPK, określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek alimentacyjny ciąży nie tylko na rodzicu wobec dziecka. Taki obowiązek może ciążyć na uczestniku PPK np. w stosunku do jego rodziców czy rodzeństwa. 

Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza tym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Przykład
Zakres świadczeń alimentacyjnych uczestnika PPK wobec jego niepełnosprawnej siostry został ustalony wyrokiem sądu. W przypadku egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych siostry, środki na rachunku PPK uczestnika nie będą chronione przed tą egzekucją. 


Zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, zostały określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przy spełnieniu kryterium dochodowego, przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica – na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna – do ukończenia przez nią 18. roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

Przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują m.in. żądanie od dłużnika alimentacyjnego świadczeń, które zostały wypłacone wierzycielowi na podstawie decyzji przyznającej świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W przypadku egzekucji mającej na celu zaspokojenie należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, środki na rachunku PPK uczestnika PPK nie są chronione przed tą egzekucją.

Cały artykuł ,,Środki na rachunku PPK są chronione przed egzekucją" na łamach infor.pl można przeczytać pod tym linkiem: https://kadry.infor.pl/kadry/ubezpieczenia/pracownicze-plany-kapitalowe/5752742,srodki-na-rachunku-ppk-sa-chronione-przed-egzekucja.html

Autor: Anna Puszkarska

Ostatnie wpisy
1

1 marca 2024

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK
2

1 marca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

28 lutego 2024

PPK 10/10 – nowy cykl szkoleń
4

23 lutego 2024

Wydarzenia PFR Portal PPK - oglądaj online!
5

21 lutego 2024

Wypłata transferowa – kiedy można z niej skorzystać?
Zobacz także
Zdjęcie artykułu prawo-pl-wprowadzanie-w-blad-1023n

6 października 2023

Prawo.pl: Wprowadzenie w błąd przez pracownika zwalnia pracodawcę z odpowiedzialności za brak wpłat do PPK

Zdjęcie artykułu kadry-infor-naliczanie-wplat-za-osobe-wspolpracujaca-0923n

18 września 2023

kadry.infor.pl: Naliczanie wpłat za osobę współpracującą

Zdjęcie artykułu dziennik-gazeta-prawna-nie-kazdy-zatudniony-student-moze-byc-uczestnikiem-ppk

6 czerwca 2023

Dziennik GazetaPrawna.pl: Nie każdy zatrudniony student może zostać uczestnikiem PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.