Strona główna / Aktualności / Nowy pracodawca pomo ...

Nowy pracodawca pomoże przenieść środki na nowy rachunek PPK

Aktualności

Nowy pracodawca pomoże przenieść środki na nowy rachunek PPK

24 sierpnia 2022

Nowy pracodawca pomoże przenieść środki na nowy rachunek PPK

Pracodawca, zatrudniając nowego pracownika „zapisuje” go do PPK. Tworzony jest nowy rachunek PPK, na który uczestnik PPK będzie mógł przekazać oszczędności zgromadzone wcześniej w tym programie.

Ustanie zatrudnienia uczestnika PPK nie ma wpływu na zawartą dla niego przez podmiot zatrudniający umowę o prowadzenie PPK. To uczestnik PPK, a nie pracodawca, jest stroną tej umowy i to on decyduje o swoich środkach zgromadzonych w PPK. 

Nowa umowa, nowy rachunek PPK

U nowego pracodawcy pracownik jest „zapisywany” do PPK, a więc zawierana jest dla niego nowa umowa o prowadzenie PPK, w następstwie czego otwierany jest, przez instytucję finansową, nowy rachunek PPK. Nowy pracodawca ma obowiązek zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK z tą instytucją finansową, która zarządza u niego tym programem. Nawet w sytuacji, gdy stary i nowy pracodawca mają zawarte umowy o zarządzanie PPK z tą samą instytucją finansową, nowy pracodawca zawrze dla pracownika umowę o prowadzenie PPK – umożliwiającą tej osobie oszczędzanie w PPK na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK, zawartej przez nowego pracodawcę. Wpłaty do PPK będą przekazywane przez nowego pracodawcę na nowo utworzony rachunek PPK.

 

Informacja o dotychczasowych rachunkach

Uczestnik PPK może przetransferować środki zgromadzone na swoich dotychczasowych rachunkach PPK na nowo utworzony rachunek PPK. Aby pracownik mógł wykonać transfer za pośrednictwem nowego pracodawcy, powinien złożyć mu oświadczenie o zawartych wcześniej w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, ze wskazaniem instytucji finansowych, z którymi zawarto dla niego te umowy. Ma na to 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez nowego pracodawcę. W przypadku złożenia omawianego oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu już po upływie wskazanego wyżej terminu, podmiot ten powinien poinformować uczestnika PPK o jego bezskuteczności.

Złożenie wniosku o wypłatę transferową

Pracodawca, który otrzymał oświadczenie pracownika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, niezwłocznie informuje go, że ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku/rachunkach PPK na nowy rachunek PPK. 

Uczestnik PPK może się na to nie zgodzić. W takim przypadku powinien poinformować pracodawcę, w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy, o braku zgody na transfer środków. W takim przypadku środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku/rachunkach PPK pozostaną na nim/nich do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Jeżeli uczestnik PPK nie powiadomi pracodawcy o braku zgody na wypłatę transferową, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o tę wypłatę. Skumulowanie środków na jednym rachunku PPK ułatwia uczestnikowi zarządzanie tymi środkami. Uczestnik PPK może też oczywiście, w każdym momencie, sam zlecić wypłatę transferową pomiędzy swoimi rachunkami PPK.

 

Termin przekazania środków

Wypłata transferowa powinna zostać dokonana w terminie 14 dni od złożenia wniosku instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej, czyli tej instytucji finansowej, która prowadzi rachunek PPK, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa. Termin ten obowiązuje zarówno w przypadku wypłaty transferowej dokonywanej za pośrednictwem pracodawcy, jak i w przypadku wniosku złożonego bezpośrednio przez uczestnika PPK.

Autor: Łukasz Skoczeń

Ostatnie wpisy
1

30 listopada 2023

Czy od świątecznych upominków nalicza się wpłaty do PPK? 
2

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?
3

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK
4

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK
5

27 listopada 2023

Limit tzw. 30-krotności nie dotyczy wpłat do PPK
Zobacz także
Zdjęcie artykułu jakie-czynniki-maja-wplyw-na-wyniki-ppk-1123

29 listopada 2023

Jakie czynniki mają wpływ na wyniki PPK?

Zdjęcie artykułu zaloguj-sie-i-sprawdz-swoj-rachunek-ppk-1123

28 listopada 2023

Zaloguj się i sprawdź swój rachunek PPK

Zdjęcie artykułu zmiana-sposobu-inwestowania-1123

27 listopada 2023

Zmiana sposobu inwestowania w PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.