Strona główna / Aktualności / Obowiązek niezwłoczn ...

Obowiązek niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie oznacza, że trzeba to zrobić natychmiast

Aktualności

Obowiązek niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie oznacza, że trzeba to zrobić natychmiast

28 listopada 2022

Obowiązek niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie oznacza, że trzeba to zrobić natychmiast

Tzw. ponownym autozapisem do PPK w 2023 roku będą objęte także osoby zatrudnione, które zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK przed zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. W ich przypadku, w ramach tzw. autozapisu, pracodawca będzie musiał zawrzeć tę umowę - w terminie uwzględniającym okoliczności miejsca i czasu. 

Tzw. ponowny autozapis do PPK nie będzie dotyczyć wyłącznie uczestników PPK, którzy - składając deklarację o rezygnacji - zaprzestali finansowania wpłat do PPK. Osoba zatrudniona, która zadeklarowała niedokonywanie wpłat do PPK przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, także będzie objęta tzw. ponownym autozapisem. 

Naliczanie wpłat za uczestnika PPK

W związku z tzw. autozapisem deklaracje o rezygnacji złożone przez uczestników PPK do końca lutego 2023 roku przestaną być skuteczne od marca 2023 roku. Jeśli uczestnik PPK przed wypłatą wynagrodzenia, w marcu 2023 roku, nie złoży nowej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, od tego wynagrodzenia trzeba już będzie obliczyć i pobrać wpłaty do PPK, a następnie przekazać te wpłaty do instytucji finansowej (od 1 do 17 kwietnia 2023 r. - 15 i 16 kwietnia to sobota i niedziela). W przypadku, gdy uczestnik PPK złoży deklarację o rezygnacji już po obliczeniu i pobraniu marcowych wpłat do PPK, ale jeszcze przed ich przekazaniem do instytucji finansowej, wpłaty te nie zostaną dokonane, a wpłata pobrana z wynagrodzenia uczestnika PPK zostanie mu zwrócona.

Ważne:
Do końca lutego 2023 roku, pracodawca ma obowiązek poinformować osoby zatrudnione oraz uczestników PPK, objętych tzw. ponownym autozapisem, o tym fakcie. Aby zminimalizować liczbę ewentualnych korekt list płac, pracodawca może poprosić ich o ew. decyzje dot. oszczędzania w PPK w terminie uwzględniającym terminy wypłaty wynagrodzeń u tego pracodawcy. Taka prośba pracodawcy nie ograniczy oczywiście uprawnień osób zatrudnionych i uczestników PPK wynikających z ustawy o PPK – osoby te nadal będą mogły złożyć deklarację o rezygnacji w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.

 

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Również w przypadku osoby zatrudnionej, niebędącej uczestnikiem PPK, w zw. z tzw. ponownym autozapisem, złożona przez nią deklaracja o rezygnacji przestanie być skuteczna od 1 marca 2023 roku. Podmiot zatrudniający zawrze - w imieniu tej osoby - umowę o prowadzenie PPK, jeśli ma ona już wymagany okres zatrudnienia oraz ponownie nie zadeklaruje niedokonywania wpłat do PPK. Dopiero poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego tej osobie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK – pracodawca będzie obliczał i pobierał wpłaty do PPK, a następnie przekazywał te wpłaty do instytucji finansowej. 

Umowa o prowadzenie PPK powinna zostać zawarta niezwłocznie. „Niezwłocznie” nie oznacza jednak „natychmiast”. W orzecznictwie przyjmuje się, że „niezwłocznie” oznacza realny termin, uwzględniający okoliczności miejsca i czasu (por. np. wyroki SN z 13 grudnia 2006 r., II CSK 293/06 oraz z 30 czerwca 2011 r., III CSK 282/10). 

Przykład:
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia na początku miesiąca. Jeżeli nie zawrze umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika przed wypłatą wynagrodzenia (np. 1 marca 2023 r.), gdyż nie będzie to w jego przypadku realny termin na zawarcie tej umowy, to od wypłaconego w tym dniu wynagrodzenia nie obliczy i nie pobierze wpłat do PPK. Umowę o prowadzenie o PPK ma obowiązek zawrzeć bez zbędnej zwłoki. Dopiero od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu tej umowy obliczy i pobierze wpłaty do PPK.

 

Pracodawca powinien móc wykazać wykonanie ciążącego na nim obowiązku „niezwłocznego” zawarcia umowy o prowadzenie PPK. 

Autor: Małgorzata Jankowska

Ostatnie wpisy
1

30 maja 2023

Warsztaty tematyczne z PPK we współpracy z Skarbiec TFI – cykl dla kadr i płac
2

29 maja 2023

Wynik autozapisu to efekt doskonałej współpracy całego środowiska – XXV Kongres Brokerów
3

23 maja 2023

Znamy pierwszego laureata nagrody głównej w Akademii Korzyści PPK!
4

22 maja 2023

PPK jako benefit nowoczesnego pracodawcy - gala przyznania nagród Dobra Firma
5

19 maja 2023

Współpraca regionalna Państw Trójmorza kluczem do sukcesu regionu
Zobacz także
Zdjęcie artykułu sejm-przyjal-przeglad-ppk

13 marca 2023

Sejm przyjął Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zdjęcie artykułu Naliczanie_i_odprowadzanie_wplat_do_PPK_po_autozapisie_warsztaty_dla_kadr_i_plac

3 marca 2023

Naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK po autozapisie – warsztaty dla kadr i płac

Zdjęcie artykułu 1-marca-2023-rusza-autozapis-do-ppk

27 lutego 2023

Pamiętaj - 1 marca 2023 r. rusza tzw. ponowny autozapis do PPK 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.