Strona główna / Aktualności / Państwowa Inspekcja ...

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK

Aktualności

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK

1 marca 2024

Państwowa Inspekcja Pracy dba o prawidłowe funkcjonowanie PPK

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy kontrola wypełniania przez pracodawców obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. PIP ściga wykroczenia dotyczące PPK, a także bierze udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego.

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Jeśli podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny. Wysokość tej kary wynosi do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie tego czynu.

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK 

Karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł podlega podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu, jeżeli nie dopełnia obowiązku zawarcia - w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej - umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie.

Taka sama kara grozi za: 

  • niedopełnianie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, 
  • niezgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia, 
  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK. 

 

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Wykroczeniem jest również nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie. Odpowiedzialność za to wykroczenie może ponieść nie tylko podmiot zatrudniający albo osoba działająca w jego imieniu, ale także inna osoba - działająca z inicjatywy podmiotu zatrudniającego. Krąg osób mogących ponieść odpowiedzialność został określony w taki sposób, aby objąć możliwie największą grupę osób związanych z pracodawcą i mogących oddziaływać na osoby zatrudnione. Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK może być uznane nie tylko nakłanianie do złożenia deklaracji o rezygnacji, ale także nakłanianie do niezłożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK czy do niezłożenia przez osobę zatrudnioną w wieku 55+ wniosku o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK. Katalog działań, które mogą skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową, nie jest zamknięty i ocena danego stanu faktycznego będzie zależała od jego okoliczności. Kara grzywny w przypadku tego wykroczenia może wynieść do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie tego czynu.

Fundusz wynagrodzeń

Przepisy ustawy o PPK nie zawierają definicji pojęcia „fundusz wynagrodzeń”. Posiłkując się definicją wynagrodzenia z ustawy o PPK, należy przyjąć, że przez ten fundusz rozumie się sumę (w danym roku obrotowym) podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób zatrudnionych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. 30-krotność), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Autor: Redakcja PFR Portal PPK

Ostatnie wpisy
1

12 kwietnia 2024

Czy PPK to najlepszy benefit pracowniczy? Jak przekonać do niego pracowników? – odc. 7 cyklu „PPK 10/10”
2

12 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
3

9 kwietnia 2024

Zaproś nas do szkoły! Ruszył projekt „Emerytura to nie bzdura!”
4

9 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa – zapraszamy do oglądania online!
5

3 kwietnia 2024

Poznaj 5 dobrych postaw, które kształtuje w nas PPK – weź udział w odc. 6 cyklu „PPK 10/10”.
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ppk_1010_16kwietnia_0424

12 kwietnia 2024

Czy PPK to najlepszy benefit pracowniczy? Jak przekonać do niego pracowników? – odc. 7 cyklu „PPK 10/10”

Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

12 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu uczestnictwo_w_ppk_tani_sposob_oszczedzania_0224

2 kwietnia 2024

Uczestnictwo w PPK to tani sposób oszczędzania

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.