Strona główna / Aktualności / Po przekształceniu p ...

Po przekształceniu pracodawcy, pracownicy nadal mogą oszczędzać w PPK

Aktualności

Po przekształceniu pracodawcy, pracownicy nadal mogą oszczędzać w PPK

12 maja 2022

Po przekształceniu pracodawcy, pracownicy nadal mogą oszczędzać w PPK

Jeżeli przekształcenie podmiotu zatrudniającego wiąże się z kontynuacją albo wstąpieniem w prawa i obowiązki w zakresie PPK, to nadal obowiązuje zawarta przez niego umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy PPK w tym podmiocie oszczędzają dalej na tych samych zasadach.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nie wyłącza ani nie modyfikuje zasad kontynuacji bądź sukcesji uniwersalnej lub singularnej. Przykładowo, jeżeli spółka z o.o. zawarła umowę o zarządzanie PPK, a następnie została przekształcona w spółkę akcyjną, to stroną tej umowy jest spółka akcyjna, która nie potrzebuje na to zgody instytucji finansowej. Uczestnicy PPK w tym podmiocie nadal gromadzą oszczędności zgodnie z postanowieniami zawartych dla nich umów o prowadzenie PPK. Jeżeli przed przekształceniem spółka finansowała im wpłatę dodatkową i nie chce już finansować tej wpłaty, musi doprowadzić do zmiany umowy o zarządzanie PPK. 

Umowa o prowadzenie PPK w ciągu 7 dni

W przypadku braku kontynuacji albo sukcesji w zakresie PPK, skutki nabycia przedsiębiorstwa innego podmiotu lub połączenia podmiotów prowadzących PPK określa ustawa o PPK. Przewidziano w niej, że w razie:

  • nabycia przez podmiot zatrudniający przedsiębiorstwa innego podmiotu zatrudniającego w całości lub jego zorganizowanej części albo 
  • połączenia podmiotów zatrudniających prowadzących PPK 

 

- podmiot zatrudniający, który nabył przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, albo będący podmiotem przejmującym zawiera - w ciągu 7 dni od dnia tego nabycia lub połączenia - umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, z tą samą instytucją finansową, z którą została przez ten podmiot zawarta umowa o zarządzanie PPK. 

 

W niektórych przypadkach ważny okres zatrudnienia

We wskazanym wyżej terminie 7 dni umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć:

  • dla przejętych uczestników PPK,
  • dla osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które legitymują się 3-miesięcznym (90-dniowym) okresem zatrudnienia i nie ukończyły 55. roku życia (chyba, że złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK w nowym podmiocie zatrudniającym),
  • na wniosek osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK w dotychczasowym podmiocie zatrudniającym, które mają 3-miesięczny okres zatrudnienia i ukończyły 55. rok życia, ale nie ukończyły 70. roku życia.

 

Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniony jest termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną (np. zgodnie z art. 23[1] kodeksu pracy).

Ważne: Jeśli dany podmiot stał się podmiotem zatrudniającym np. dopiero w wyniku nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu, w związku z czym nie ma jeszcze umowy o zarządzanie PPK, nie obowiązuje go 7-dniowy termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Taki podmiot wdraża PPK na zasadach ogólnych - zawiera umowę o zarządzanie PPK nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

 

Autor: Anna Puszkarska

Ostatnie wpisy
1

12 czerwca 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

11 czerwca 2024

Liczby mówią same za siebie – 5 lat PPK na XXVI Kongresie Brokerów
3

6 czerwca 2024

Emerytury w Niemczech
4

31 maja 2024

PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach zatrudniających
5

29 maja 2024

Wpłaty do PPK, w części sfinansowanej przez pracodawcę, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów
Zobacz także
Zdjęcie artykułu ustawa-cie-zmiana-zakresu-informacji-gromadzonej-w-ewidencji-ppk-1123

22 listopada 2023

Ustawa o CIE uzupełniła zakres informacji gromadzonych w Ewidencji PPK o dane osób uprawnionych do środków z PPK po śmierci uczestnika

Zdjęcie artykułu sejm-przyjal-przeglad-ppk

13 marca 2023

Sejm przyjął Przegląd Pracowniczych Planów Kapitałowych

Zdjęcie artykułu prawo-pl-co-zrobic-z-niezaleznymi-wplatami-do-ppk-przed-21-listopada

9 grudnia 2022

Prawo.pl: Co zrobić z nienależnymi wpłatami do PPK przed 21 listopada i po tej dacie?

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.