Strona główna / Aktualności / #PPK w praktyce: Wyp ...

#PPK w praktyce: Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń albo na lokatę po 60. r.ż.

Aktualności

#PPK w praktyce: Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń albo na lokatę po 60. r.ż.

14 lipca 2023

#PPK w praktyce: Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń albo na lokatę po 60. r.ż.

Uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia, może dokonać wypłaty transferowej swoich środków z PPK do zakładu ubezpieczeń. Z takiego rozwiązania można skorzystać w przypadku, gdy uczestnik PPK zawarł z zakładem ubezpieczeń umowę, na podstawie której - po osiągnięciu przez niego 60. roku życia - nabędzie on prawo do świadczenia okresowego lub dożywotniego.

Zakład ubezpieczeń, w rozumieniu ustawy o PPK, to krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, uprawnione do prowadzenia działalności określonej w dziale I w grupie 3 załącznika do tej ustawy, w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia, może on także dokonać wypłaty transferowej środków z rachunku PPK na swój rachunek:

  • terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzony przez bank albo
  • lokaty terminowej prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

Przykład. Bez dalszych wpłat na rachunek PPK
Uczestnik PPK, który osiągnął 60. rok życia, chce przetransferować swoje środki z rachunku PPK do zakładu ubezpieczeń albo na rachunek lokaty terminowej. Są to rozwiązania alternatywne w stosunku do wypłaty środków z rachunku PPK, po ukończeniu 60. roku życia. Uczestnik ten nadal pracuje. Wypłata transferowa do zakładu ubezpieczeń albo na rachunek lokaty terminowej wstrzyma jednak dokonywanie wpłat i przekazywanie dopłat rocznych na jego rachunek PPK.

 

Przykład. Brak możliwości wypłaty transferowej na IKE uczestnika PPK
Uczestnik PPK chce przetransferować swoje środki z rachunku PPK na IKE. Nie jest to dopuszczalne. Ustawa o PPK nie przewiduje dokonania przez uczestnika PPK wypłaty transferowej na jego IKE.

 

Przykład. Niedopuszczalna częściowa wypłata transferowa
Uczestnik PPK chce dokonać częściowej wypłaty transferowej ze swojego rachunku PPK do zakładu ubezpieczeń. Nie jest to jednak dopuszczalne. Wypłata transferowa musi obejmować całość środków zgromadzonych na rachunku PPK.

 

Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji uczestnika PPK złożonej instytucji finansowej, po okazaniu odpowiednio potwierdzenia zawarcia: umowy z zakładem ubezpieczeń, umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej albo umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w banku albo na rachunek lokaty terminowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej można dokonać tylko wtedy, gdy w umowie o prowadzenie rachunku, na który ma nastąpić ten transfer, przewidziano możliwość dysponowania środkami przekazanymi z PPK jedynie w sposób określony w art. 99 ust. 1 ustawy o PPK, czyli wypłacając:

  • 25% środków jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach albo;
  • 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

 

Wypłata transferowa następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji tej wypłaty przez uczestnika PPK. Przed dokonaniem wypłaty transferowej, instytucja finansowa sporządza - w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku - informację dotyczącą uczestnika PPK, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana ta wypłata, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 sierpnia 2019 r.

Więcej informacji na temat wypłat po 60. roku życia przeczytasz w bezpłatnej publikacji "PPK w praktyce: Korzystanie z oszczędności w PPK" dostępnej do pobrania tutaj.

Autorki: Małgorzata Jankowska, Anna Puszkarska

Ostatnie wpisy
1

17 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)
2

17 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Jak nie bać się przyszłości?
3

16 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Edukacja i bezpieczeństwo danych w platformach emerytalnych
4

15 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Jakie wyzwania komunikacyjne stoją przed programami oszczędnościowymi?
5

12 kwietnia 2024

Czy PPK to najlepszy benefit pracowniczy? Jak przekonać do niego pracowników? – odc. 7 cyklu „PPK 10/10”
Zobacz także
Zdjęcie artykułu PPK-na-telefon-0124

17 kwietnia 2024

Zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego (10:00-12:00)

Zdjęcie artykułu II-konferencja-miedzynarodowa-jak-nie-bac-sie-przyszlosci-042024

17 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Jak nie bać się przyszłości?

Zdjęcie artykułu II-konferencja-miedzynarodowa-edukacja-i-bezpieczenstwo-danych-042024

16 kwietnia 2024

II Konferencja Międzynarodowa. Edukacja i bezpieczeństwo danych w platformach emerytalnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.