Strona główna / Aktualności / Przepisy sankcyjne a ...

Przepisy sankcyjne a uczestnictwo w PPK

Aktualności

Przepisy sankcyjne a uczestnictwo w PPK

18 maja 2022

Przepisy sankcyjne a uczestnictwo w PPK

Wprowadzone przez Unię Europejską sankcje mogą dotyczyć uczestników PPK. Nie można bowiem dokonywać transakcji zbycia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa funduszy na rzecz obywateli Rosji lub Białorusi, którzy nie są obywatelami państwa członkowskiego UE lub nie mają zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Zgodnie z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej: „rozporządzenie 833/2014”) zakazuje się sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych denominowanych w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego wyemitowanych po dniu 12 kwietnia 2022 r. lub jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania, które zapewniają ekspozycję na takie papiery wartościowe, jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji. Zakaz ten nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Analogiczne regulacje zawarte są w art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, z tym zastrzeżeniem, że mechanizm sankcji w nich określony odnosi się do obywateli Białorusi i podmiotów białoruskich.

W odniesieniu do PPK sankcje te oznaczają, że instytucje finansowe, których dotyczy ten zakaz zarządzające PPK nie mogą dokonywać transakcji zbycia, konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa na rzecz obywateli Rosji/Białorusi z wyjątkiem obywateli państwa członkowskiego lub osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim. W związku z tym instytucje finasowe zobowiązane są m.in. do badania statusu pobytu uczestnika PPK, będącego obywatelem Rosji/Białorusi.

W celu uniknięcia naruszenia powyższych zakazów, w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie statusu pobytu uczestnika PPK, będącego obywatelem Rosji/Białorusi, uzasadnione wydaje się zwrócenie się przez instytucję finansową do uczestnika lub/i pracodawcy o przekazanie informacji na temat statusu pobytu uczestnika PPK.

Należy przy tym pamiętać, że poza sankcjami, o których mowa powyżej środki ograniczające są nałożone również na konkretne osoby i podmioty wskazane w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) 765/2006 lub rozporządzenia Rady (UE )269/2014 oraz  na liście, o której mowa w ustawie z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). Środki graniczające stosowane do osób indywidualnych i podmiotów to m.in. zakaz udostępniania im – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych.

Wszelkie informacje dotyczące powyższego zagadnienia będziemy publikować jako aktualizację niniejszego komunikatu.

data publikacji - 5 maja 2022 r.

Ostatnie wpisy
1

28 listopada 2022

Obowiązek niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie oznacza, że trzeba to zrobić natychmiast
2

25 listopada 2022

Nowość! Kalkulator terminów zawarcia umów w zakresie PPK
3

23 listopada 2022

PPK na telefon – zadzwoń i skorzystaj z porady eksperta regionalnego
4

21 listopada 2022

PPK - sprawdzam: Wypłata środków z PPK a rezygnacja
5

21 listopada 2022

Otrzymałeś wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Zapisz się na szkolenie!
Zobacz także
Zdjęcie artykułu zagadnienia-prawne-2022

17 listopada 2022

Najnowsza wersja „Zagadnień prawnych w zakresie Ustawy o PPK” już dostępna na naszym portalu

Zdjęcie artykułu zawieszenie-udzialu-if-w-ewidencji-ppk

4 sierpnia 2022

Zawieszenie udziału instytucji finansowej w Ewidencji PPK nie wpływa na wpłaty do tego programu

Zdjęcie artykułu ponowny-autozapis-ppk

18 lipca 2022

Tzw. ponowny autozapis dotyczy między innymi osób zatrudnionych niebędących uczestnikami PPK

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ramach realizacji usług przez PFR Portal PPK Sp z o. o. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy www.mojeppk.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.